Szanowni użytkownicy!

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn organizacyjnych podjęli¶my decyzję o zaprzestaniu ¶wiadczenia usług poprzez serwis katalog.wp.pl. W zwi±zku z tym wypowiedzeniu ulegaj± również wszystkie zawarte do dnia dzisiejszego umowy o ¶wiadczenie Usług w serwisie katalog.wp.pl.

Od dnia 7 stycznia 2019 r. nie ma możliwo¶ci dodawania nowych i modyfikowania starych wpisów oraz wnoszenia opłat. Całkowite wygaszenie serwisu planowane jest na dzień 31 stycznia 2019 r.

W razie w±tpliwo¶ci lub pytań prosimy o kontakt poprzez adres: kontakt@pomoc.wp.pl


 Fan Kluby (144)
 Instrumenty Muzyczne (494)
 Instytucje Muzyczne (103)
 Koncerty (351)
 Listy Przebojów (40)
 Midi (52)
 MP3 (578)
 Prasa Muzyczna@ (39)
 Różne Informacje (249)
 Serwisy Muzyczne@ (493)
 Soli¶ci i Grupy Muzyczne (4342)
 Studia Nagrań (197)
 Tabulatury (79)
 Teksty i ¦piewniki (238)
 Wydawnictwa Muzyczne@ (57)
 Wytwórnie Fonograficzne (73)