Fundacja Młodej Polonii

FMP jest jak dotąd jedyną w Polsce fundacją, podejmującą akcje służące ożywianiu działań młodej Polnii w kierunku jej uczestnictwa w życiu kulturalnym, politycznym, ekonomicznym w krajach zamieszkania. Wspomaga finansowo środowiska polonijne ze Wschodu.


Adres url: http://fmp7.republika.pl/ English
Data dodania: 2001-05-08  Data ostatniej modyfikacji: 2007-05-08

Wpis znajduje się w kategoriach:

Słowa kluczowe: