Narmi Michejda - Fotografie

Fotografie z Jerozolimy, Barcelony, Wenecji, Rzymu, Paryża, Londynu, Berlina, Warszawy, z wystaw "Białe Kamienne Jedwabne", "Schibboleth pour P.Celan", "Obrzeża anarchii".


Adres url: http://www.7thPortal.pl/narmi/
Data dodania: 2001-07-06  Data ostatniej modyfikacji: 2006-06-08

Wpis znajduje się w kategoriach:

Słowa kluczowe: