Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Biblioteka Ossolineum jest placówką wyższej użyteczności publicznej, której cele i zadania szczegółowo określił Fundator Józef Maksymilian Ossoliński w 1817 r.


Adres url: http://www.oss.wroc.pl/
Data dodania: 1999-11-18  Data ostatniej modyfikacji: 2006-10-06

Wpis znajduje się w kategoriach:

Słowa kluczowe: